De Rijderde Rechter Dossier Blogs zijn een vertaling van een conflict oplossing in een niet juridische, maar Verbindende manier. Niet dat er geen regels en wetten nodig zijn. Deze wetten zijn er immers in essentie voor bedoeld om bij te dragen aan het welzijn van de mens. (een wet die NIET bijdraagt aan het welzijn van de mens is geen goede wet!)

Verbindende Communicatie leidt tot meer begrip, verbinding en welzijn in een niet juridisch paradigma.