Wat is verbindende of geweldloze communicatie en wat kan het me opleveren

Wat is verbindende of geweldloze communicatie en wat kan het me opleveren

Nonviolent Communication (NVC), ook wel Geweldloze Communicatie genoemd, is een krachtig communicatiemodel dat is ontwikkeld door Marshall B. Rosenberg. Het biedt een effectieve aanpak om conflicten op te lossen, begrip en verbinding te creëren, en constructieve relaties te bevorderen. In dit artikel zullen we uitleggen wat Nonviolent Communication precies inhoudt en welke voordelen het biedt.

Behoeften

Nonviolent Communication is gebaseerd op het idee dat onze woorden en acties voortkomen uit universele menselijke behoeften. Het stelt dat conflicten en negatieve interacties vaak ontstaan doordat we onze behoeften niet duidelijk communiceren of begrijpen. Door middel van NVC kunnen we onze communicatievaardigheden ontwikkelen en leren empathisch te luisteren naar anderen, terwijl we tegelijkertijd onze eigen gevoelens en behoeften op een respectvolle manier uiten.

Diepere Verbinding

Een van de belangrijkste voordelen van Nonviolent Communication is dat het bijdraagt aan het creëren van diepere en meer authentieke verbindingen tussen mensen. Door de focus te leggen op de behoeften en gevoelens van beide partijen in een gesprek, ontstaat er ruimte voor begrip en mededogen. Dit vergroot de kans op een win-winsituatie, waarin ieders behoeften worden erkend en gerespecteerd.

Conflicten

Daarnaast kan Nonviolent Communication helpen bij het oplossen van conflicten op een constructieve manier. Door gebruik te maken van empathische luistervaardigheden en het vermogen om onze gevoelens en behoeften op een niet-oordelende manier te uiten, kunnen we escalatie van conflicten voorkomen. In plaats daarvan ontstaat er ruimte voor samenwerking en het vinden van oplossingen die tegemoetkomen aan de behoeften van alle betrokkenen.

Zelfverbinding

Een ander voordeel van NVC is dat het bijdraagt aan zelfbewustzijn en zelfempathie. Door bewust te worden van onze eigen gevoelens en behoeften, kunnen we beter voor onszelf zorgen en op een gezonde manier reageren op uitdagende situaties. Dit helpt ons om effectiever om te gaan met stressvolle of beladen gesprekken en bevordert onze persoonlijke groei en veerkracht.

Op het werk

Nonviolent Communication kan ook bijdragen aan een positieve en ondersteunende werkcultuur. Door de principes van NVC toe te passen in een professionele omgeving, kunnen teamleden beter samenwerken, begrip opbouwen en conflicten oplossen. Dit resulteert in een productieve en harmonieuze werkomgeving, waarin individuen zich gewaardeerd voelen en gezamenlijk werken aan gemeenschappelijke doelen.

Ouderschap en Onderwijs

Ten slotte kan Nonviolent Communication bijdragen aan vreedzaam ouderschap en onderwijs. Door de NVC-principes toe te passen in het gezin en in de klas, kunnen ouders en leraren beter communiceren met kinderen en tieners. Dit stimuleert een gevoel van veiligheid, begrip en respect, waardoor kinderen zich gehoord voelen en beter in staat zijn om hun eigen behoeften en gevoelens te uiten. Dit bevordert een gezonde ouder-kind relatie en een positief leerklimaat waarin kinderen kunnen groeien, leren en zich ontwikkelen.

In het kort biedt Nonviolent Communication de volgende voordelen:

1. Diepere verbindingen: NVC bevordert begrip, mededogen en empathie, waardoor er diepere en authentiekere verbindingen ontstaan tussen mensen.

2. Conflictresolutie: Door gebruik te maken van empathische luistervaardigheden en het uiten van gevoelens en behoeften op een respectvolle manier, helpt NVC bij het oplossen van conflicten op een constructieve manier.

3. Zelfbewustzijn en zelfempathie: NVC stimuleert zelfbewustzijn en zelfempathie, waardoor we beter voor onszelf kunnen zorgen en effectief kunnen reageren op uitdagende situaties.

4. Positieve werkcultuur: Door NVC toe te passen in een professionele omgeving, kunnen teamleden beter samenwerken, begrip opbouwen en conflicten oplossen, wat resulteert in een positieve en ondersteunende werkcultuur.

5. Vreedzaam ouderschap en onderwijs: Door NVC-principes toe te passen in het gezin en in de klas, kunnen ouders en leraren beter communiceren met kinderen en tieners, waardoor een gevoel van veiligheid, begrip en respect wordt bevorderd.

Nonviolent Communication biedt waardevolle tools en inzichten voor effectieve en geweldloze communicatie. Door bewust te zijn van onze behoeften, gevoelens en die van anderen, kunnen we constructieve relaties opbouwen en bijdragen aan een vreedzame en harmonieuze samenleving.

Het langst lopende onder zoek naar geluk: Wat maakt een goed leven?

(en wat kun je er concreet aan doen)

In bijgesloten TedTalk vertelt Drs R. Waldinger, 4e onderzoeksleider aan de Harvard University over zijn onderzoek naar geluk wat (in 2015) al 75 !!! jaar loopt.

Kijk zelf na afsloop van dit bericht zelf maar.

De conclusie kan ik alvast verklappen: Sociale Contacten (en Verbinding).

Uit eigen ervaring weet ik hoe uitdagend het voor me is geweest om echt contact te kunnen maken. Ja, een relatie, vrienden, kennissen, collega’s, een sociaal leven…. contacten genoeg. En toch kun je je ondanks dat best eenzaam voelen. Het hangt dus ook af van de mate van verbinding en de kwaliteit van de contacten.

Dit heb ik pas echt geleerd toen ik 8 jaar geleden in aanraking kwam met Geweldloze of Verbindende Communicatie. Geen training wat je even doet, geen zweverige vage cursus, nee; wel een set met handvaten die me instaat stelden om mezelf en de ander beter te begrijpen. Het heeft me geholpen woorden te geven aan dat wat in me leeft en belangrijk voor me is.

Stapje voor stapje heeft het me geleerd mijn emoties te leren kennen en betekenis er aan te geven.

Heel hoog over: als ik een niet prettig gevoel had dan is er iets wat voor mij op dat moment belangrijk is niet vervuld. Dus als ik een prettig gevoel had is er iets wat ik belangrijk vind wel voorzien. Simpel eigenlijk he 😉

Niet dus, het is een proces, stap voor stap, vallen en op staan…

Een ding weet ik wel: Ik heb veeeeeeeeel minder stress omdat ik mezelf en de ander beter begrijp. Ik hoef niet meer te schreeuwen om aan te geven at belangrijk is voor me. Ik kan beter luisteren naar de boodschap, ook al is de nog zo hard, van anderen. Hierdoor ervaar ik verbinding en sociale contacten op een meer verdiepende wijze. Hierdoor ervaar ik meer geluk en welzijn in mijn leven.

Wil je ook leren en ervaren hoe je Verbindend Communiceert, wil je ook je stress niveau verlagen en jezelf beter begrijpen en de ander? Kijk dan eens naar mijn cursus aanbod op mijn site of luister naar 1 van de podcast die ik heb opgenomen met andere GC trainers en trainsters.

Veel inspiratie gewenst bij deze Tedtalk.